BEZPŁATNY BILET DLA DZIECKA

Gdzie
Strefa Basenowa
Dla kogo
Dzieci do 13. lat

Bezpłatne 120-minutowe wejście dla każdego dziecka do 13. roku życia, posiadające "Bezpłatny Bilet".

Wejście wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 

REGULAMIN PROMOCJI

 

I. Postanowienia ogólne.

Organizatorem promocji „Bezpłatny Bilet dla Dziecka” jest Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Lubelska 133A, 22-100 Chełm.

II. Zasady Korzystania z Promocji

1. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa od 15 września 2023 r. do 15 października 2023 r.

2. Posiadacz „Bezpłatnego Biletu dla Dziecka” uprawniony jest do jednorazowego 120-minutowego bezpłatnego wejścia na Strefę Basenową Chełmskiego Parku Wodnego, spełniając warunki:

a) w dniu wejścia nie może mieć więcej niż 13 lat,

b) musi okazać promocyjny bilet, na którym znajduje się pieczęć z datą,

c) musi być pod opieką osoby dorosłej.

3. Opiekun dziecka, korzystającego z promocji, musi mieć ukończony 18. rok życia.

4. Opiekun dziecka opłaca swoje wejście na Strefę Basenową zgodnie z obowiązującym w danym dniu cennikiem i korzysta z przysługujących mu zniżek lub promocji.

5. Opłaty za korzystanie z atrakcji Parku Wodnego po przekroczeniu czasu naliczane są według aktualnie obowiązującego cennika Chełmskiego Parku Wodnego.

6. Promocja obowiązuje w każdy dzień tygodnia.

 

III. Postanowienia końcowe.

1. Korzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów obowiązujących w Chełmskim Parku Wodnym.

2. Niniejszym Regulamin znajduje się na:

• na stronie internetowej www.parkwodnychelm.pl

• w strefie kas Chełmskiego Parku Wodnego

 
nasi
partnerzy