Chełmski Park Wodny z ogólnopolską nagrodą

czwartek, 02 Listopad 2017

Budowa Centrum Sportów Wodnych, a więc chełmskiego aquaparku, otrzymała najwyższe wyróżnienie w konkursie Kryształów Przetargów Publicznych 2017. 

Na organizowany od kilku lat konkurs w tym roku wpłynęło 136 zgłoszeń z całej Polski. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Badawczego Dróg u Mostów czy też Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Nagradzane są inwestycje, które  zdaniem Kapituły konkursowej są wysoko oceniane pod względem poprawności proceduralnej jak i jakości realizacji przedsięwzięć publicznych.
Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach. Dotyczą one zadań na rzecz ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, ochrony zdrowia i pomocy publicznej i inwestycji wpływających na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej. Odrębną kategorię stanowią inwestycje z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej. To właśnie w tej kategorii wśród laureatów znalazła się miejska spółka i inwestycja dotycząca budowy Centrum Sportów Wodnych, a więc Chełmskiego Parku Wodnego. Choć nagroda nie ma wymiaru finansowego - zwycięzcy w czterech kategoriach otrzymali dyplom i statuetkę – to samo jej przyznanie jest dużym wyróżnieniem dla zrealizowanej w Chełmie inwestycji.
- To w znacznej mierze zasługa władz Chełma i zaangażowania Prezydent Agaty Fisz w stworzenie Chełmskiego Parku Wodnego. To przecież miasto zdecydowało o budowie naszego obiektu, przeprowadziło skomplikowaną procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej i uczestniczyło w powstawaniu projektu. Stąd otrzymaną symboliczną nagrodą chcieliśmy podzielić się z samorządem – mówi Zbigniew Mazurek prezes miejskiej spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie, która nadzorowała budowę Centrum Sportów Wodnych – Nagroda jaką otrzymaliśmy to naprawdę spore wyróżnienie o randze ogólnopolskiej, które świadczy zarówno o proceduralnej rzetelności w realizacji inwestycji, a przez to i jakości naszego obiektu. 
Udział w ogólnopolskim konkursie był bezpłatny i nie wiązał się z dodatkowymi kosztami ani ze strony miejskiej spółki ani urzędu. Organizatorzy zaprosili Spółkę do udziału w konkursie, która przekazała im wymagane regulaminem materiały do oceny. 

 
nasi
partnerzy