OŚWIADCZENIE

czwartek, 19 Maj 2022

Chełm, dnia 18 maja 2022 r.

 

Oświadczenie

W imieniu spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie w związku z ukazaniem się w tygodniku „Nowy Tydzień” numer 20 (857) z dnia 16-22 maja 2022 r. artykułu prasowego pt. „Podziemie pokerowe w aquaparku” oświadczamy, iż czynności prowadzone na terenie Chełmskiego Parku Wodnego przez służby celno-skarbowe oraz policję nie dotyczyły działalności Chełmskiego Parku Wodnego. Informujemy, iż czynności operacyjne dotyczyły lokalu, w którym działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorca wynajmujący powierzchnie od spółki.

W naszej ocenie tytuł omawianego artykułu „Podziemie pokerowe w aquaparku”, jak również treść artykułu prasowego jest rażąco nierzetelna, wprowadza Czytelników w błąd oraz sugeruje, że domniemane „podziemie pokerowe” było prowadzone przez spółkę Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o., która to spółka zarządza aquaparkiem. Nadmienić należy, iż w budynku Chełmskiego Parku Wodnego, na podstawie zawartych umów najmu, działalność gospodarczą niezależną od działalności prowadzonej przez spółkę, prowadzą różni przedsiębiorcy.

Sugerowanie, że cyt.: „Urząd Miasta i prezes aquaparku nabrali wody w usta” jest przejawem mało profesjonalnego podejścia do tematu. Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o., Zarząd Spółki oraz Miasto Chełm nie są stronami prowadzonych czynności, tym samym nie są adresatami pytań kierowanych przez media. W związku z powyższym Park Wody oraz Miasto Chełm nie czują się upoważnieni do komentowania czynności prowadzonych przez służby państwowe w niniejszej sprawie.

 

Prezes Zarządu

Artur Juszczak

 

 

 
nasi
partnerzy