środa, 21 Październik 2020

W imieniu Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich  Sp. z o.o. w Chemie informuję iż 
w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania przetargowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 03.11.2020 roku do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 03.11.2020 roku o godz. 11:20

Ogł o zmianie_BZP.pdf

Ogł o zmianie ogłoszenia.PDF

Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf

1) SIWZ.pdf

 

W imieniu Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich  Sp. z o.o. w Chemie informuję iż 
w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania przetargowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 05.11.2020 roku do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 05.11.2020 roku o godz. 11:20

Ogł. o zmianie BZP.pdf

Informacja o przesunięciu terminu.PDF

SIWZ-30.11.pdf

 

W imieniu Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich  Sp. z o.o. w Chemie informuję iż 
w związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania przetargowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 06.11.2020 roku do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 06.11.2020 roku o godz. 11:20

Ogł.o zmianie ogłoszenia_03.11.pdf

Pytania i odpowiedzi.pdf

zm 1) SIWZ_03.11.pdf

zm 5) Załącznik nr 2 a - OPZ_03.11.pdf

zm 7) Załącznik nr 4- Wzór umowy_03.11.pdf

 

Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert z dnia 06.11.2020

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zamawiający zamieszcza informację o rozstrzygnięciu postępowania dnia 19.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf

 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dnia 14.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

 
nasi
partnerzy