piątek, 12 Październik 2018

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania pod nazwą "Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby obiektu Chełmski Park Wodny, w okresie 12 miesięcy z podziałem na zadania" Zamawiający zamieścił na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania oraz zamieszcza modyfikację siwz i załączników nr 1a, 2a, 4 i 4a. Termin na składanie ofert został wydłużony do 16.10.2018 roku do godz. 11-00. Otarcie ofert nastąpi 16.10.2018 roku o godz. 11-20.

 
nasi
partnerzy