piątek, 03 luty 2023

Zapraszamy osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć Aqua aerobiku bądź Aqua fitness do złożenia zgłoszenia (wstępnej oferty).

 

Ogłoszenie wraz z  załącznikami znajdują się poniżej.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, załączonym do Ogłoszenia.

Termin składania ofert: 17.07.2023 godz. 12:00

 

Serdecznie zapraszamy 

 

Ogłoszenie.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc

Klauzula informacyjna.docx

 

 
nasi
partnerzy