Oświadczenie

piątek, 15 Marzec 2024

Oświadczenie

 

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi zdarzenia na Targowisku Miejskim przy ul. Mościckiego informuję, że Spółka Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów dzierżawy przekazała obiekty handlowe dzierżawcom. Spółka jako Zarządca targowisk sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Targowisk Miejskich, niemniej jednak nie ma uprawnień kontrolnych w zakresie zasad i warunków zatrudniania przez dzierżawców pracowników oraz sposobu wykonywania przez nich czynności.

    Spółka została poinformowana telefonicznie przez dzierżawcę o zaistniałym zdarzeniu, do Spółki nie wpłynęły żadne dokumenty w sprawie.

    Zdarzenie mające miejsce na Targowisku Miejskim nie było wynikiem niesprawnych urządzeń należących do Spółki ani zaniedbań po stronie Spółki. Tablica przyłączeniowa energii elektrycznej była sprawna, oddana do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz Wytycznymi do Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

 

Prezes Zarządu

 
nasi
partnerzy